wtorek, 18 listopada 2014

UWAGA!!!!
Dnia 25.11.14 jest dzień misia mamy wtedy przynieść misia nie pieska nie kotka tylko MISIA  wtedy również przychodzimy do szkoły przebrani za postacie z mitologi greckiej. UWAGA!!
Trzeba przygotować mapę myśli!!!

poniedziałek, 3 listopada 2014

ZADANIA Z PONIEDZIAŁKU 3.11.14

Niemiecki
2 tematy
   Freitag den 31 Oktober 2014
             Die 24,25 stunde
Thema:Eine dose Cola kost,
Ein kilo Bananen, bitte.

Menu=Spielstkarte

 (Temat z dzisiaj)
Montag den 3 (dritte) Nowember 2014
             Die 26 stunde
Thema:Ops und Gemu(umlaut)se boden.

 (na str 23 dialog pani kazała wymyślić kulturalne rozpoczęcie i zakończenie)


matma
na początku lekcji była kartkówka z kątów


Temat:Rysowanie kąta o podanej mierze. Rodzaje kątów.

narysuj:

kąt 30 stopni
kąt 75 stopni

zad.dom


Narysuj kąty :
a)  15 stopni, b) 25 stopni, c) 45 stopni, d)60 stopni, e) 80 stopni, f) 90 stopni, g) 100 stopni, h) 110 stopni, i) 120 stopni, j) 180 stopni, k) 200 stopni, l) 270 stopni, m) 300 stopni, n) 350 stopni, o) 360 stopni


religia

Temat:Eksperci od życia- Babcia i Dziadek.

Ćwiczenia zad 1,2,3/31

polski

Temat:Omawiamy elementy świata przedstawionego w książce ,,Ania z Zielonego Wzgórza"


 pod tematem wypisać bohaterów książki

                                    Świat przedstawiony 
Narracja             miejsce wydarzeń            czas wydarzeń   Bohaterowie     
3.os-trzecio-       Kanada,Wyspa                 przełom             Anna Schirley
osobowa.             Księcia Edwarda              XIX/XX w           Mateusz i
Bogata                  Avonlea,Zielone                                      Maryla Cuh-                 
wiedza                  Wzgórze                                                  bert                    
narratora                                                                              Małgorzata Linde          
o świecie                                                                              Diana Barry                   
przedstawionym                                                                   Gilbert Blythe

                                                          /\
                                                           I
                                                           I
ZAD.DOM
przepisz ulubiony fragm. książki min 1 str podkreśl wypowiedz narratora

P.S JUTRZEJSZA LEKCJA MULTIMEDIALNA ODWOŁANA :-(((                 

piątek, 24 października 2014

OGŁOSZENIE!

Wpłaty na Radę rodziców wynosi 35 zł za jedno dziecko i dodatkowo 5 zł za każde następne. Klasa, która wpłaci najwięcej w terminie do 30.04.2015 r otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł.
 Proszę wpłacać do skarbnika.

środa, 22 października 2014

                                       ZADANIA ZE ŚRODY 22.10.14
J.polski
Na początku lekcji odbyła się kartkówka z czasowników dokonanych i niedokonanych.

Temat: Odmieniamy czasowniki przez czasy ,osoby ,liczby i rodzaje, określamy formy dokonane i niedokonane.

l. poj. (pojedyncza)
1 os (ja) idę
 2 os (ty) idziesz
 3 os (on,ona,ono) idzie

rodzaje
r. m. (męski)
r. ż. (żeński)
r. n. (nijaki) 

l. mn., (mnoga)

1. os. (my) idziemy 
2. os. (wy) idziecie
3. os. (oni,one) idą
                                          Czas przeszły
                                                  l.poj
r.m                          r.ż                              r.n
1. os.  szedłem       szłam                        -----
2. os. szedłeś         szłaś                         -----
3. os szedł              szła                           szło

                                               l.mn
r.mos (męskoosobowy)       r.nmos (niemęskoosobowy)
1.os. szliśmy                          szłyśmy
2.os. szliście                          szłyście
3.os szli                                  szły


przyroda

Temat:Poprawa sprawdzianu

Pani oddawała sprawdziany a ten kto miał błędy poprawiał go.

środa, 15 października 2014

UWAGA!UWAGA! KRYSTIAN PIĄTKOWSKI OTRZYMAŁ NA DZISIEJSZYM APELU PORZĄDKOWYM WYRÓŻNIENIE OD POLICJANTKI ZA POMOC STARSZEJ PANI NA WAKACJACH!!

środa, 24 września 2014


Ogłoszenie

 

W środę 1 października odbędzie się Dzień Chłopaka. Chłopców zapraszamy na godz. 1500. Dziewczyny spotykają się o godz. 1430. Bawić się będziemy maksymalnie do godz. 1800. Wszystkich prosi się o przyniesienie zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zabawie oraz powrót do domu. Obowiązuje strój dyskotekowy, luźny.

Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy!

 
                                          Dziewczyny z klasy 5 b

poniedziałek, 22 września 2014

Zadania z poniedziałku 22 września 2014

J. Niemiecki

Montag, den 22. September 2014
Die 8. Stunde
Thema: Ich suche einen Spitzer.


brauchen-potrzebować
suchen-szukać

(odmieniamy te czasowniki ^^^^^)
Ich ......            wir ......
du .......            ihr ......
er .........           sie .......

(na marginesie)

CZYTAJ!

ei-aj
ie-i
s-z
z-c
ck-k
tsch-cz
sp-szp
st-szt
sch-sz
h- w środku wyrazu nie czytamy
äu-oj

Ćw. B4, B5/7

Matematyka

Temat: Obliczenia przybliżone.

Zad. 1, 4, 5/34-35

Zad. dom.
Zad. 6, 7, 8, 9/35

Religia

Temat: Co mam wspólnego z Adamem i Ewą?

Imię Adam z języka hebrajskiego oznacza "człowiek".
Imię Ewa z języka hebrajskiego oznacza "żyjąca".

Ćw. 1, 2, 3, 4/12-13

J.polski

Temat: Analizujemy wiersz J. Kumlowej pt. "Słoneczniki".
(czytamy - podr. str. 34)

Wiersz:
1. autor: Joanna Kumlowa
2.tytuł: "Słoneczniki"
3.podmiot liryczny: ogrodnik przyglądający się pięknym słonecznikom na grządce
4.bohater liryczny: słoneczniki
5.sytuacja liryczna: letni dzień i wieczór w ogrodzie
6.środki poetyckie:
a)epitet: ---
b)przenośnia (dominują!)
"Słoneczniki na mojej grządce przez dzień cały obracają słońcem"
c)rymy:
grządce II słońcem  r. żeński/niedokładny
drzemie II promienie  r. żeński/dokładny
góry II chmury    r. żeński/dokładny
słońce II śpiące  r. żeński/dokładny
znika II słonecznika  r. żeński/dokładny

Zad. dom.
Wykonaj zakładkę w oparciu o inf. ze str. 35